Vad händer med landsbygden nu?

Sitter på tåget hem med många tankar i huvudet och en klump i magen. Regeringsförklaringen innehåll en del positiva saker, t ex mycket fokus på klimat och jämställdhet, löfte om satsningar på landsbygd och livsmedelsstrategi som ska öka matproduktionen i Sverige. Dock mycket oroande signaler om att bevaradelinjen förstärks med inskränkningar i äganderätten gällande exempelvis skog och vatten. Ingenstans i samband med utmaningar kopplat till miljö och klimat nämns heller de gröna näringarnas viktiga roll. Dessutom en regeringsförklaring som visar en överdriven tilltro till statens förmåga att lösa många av våra utmaningar på bekostnad av individen. Det finns alltså onekligen övrigt att önska när det gäller den nya regeringens viljeyttringar kring landsbygd och de gröna näringarna. Landsbygdsdepartementet läggs ner och införlivas i näringsdepartementet. Det är bra med synen på lantbruk och landsbygdsföretagande som en del av näringslivet, men många utmaningar som landsbygden står inför kopplat till IT, integration, utbildning, infrastruktur, bostäder, miljö etc riskerar att tappas bort när det inte finns ett departement med helhetssyn på landsbygdens utveckling. I den bästa av världar är landsbygdsperspektivet integrerat i alla departements verksamhet på samma sätt som storstadsperspektivet idag finns ständigt närvarande, men den ökande klyftan mellan stad och land visar att där är vi tyvärr inte idag. Nu går Centerpartiet i opposition och jag känner mig mer taggad än någonsin inför att kämpa för landsbygdens perspektiv och den enskilda människans rätt att bestämma över sitt liv! Det kommer finnas väldigt mycket att ta tag i för oss politiker som värnar om landsbygden och de gröna näringarna, men jag ser fram emot fyra spännande och viktiga år! [caption id="attachment_102" align="aligncenter" width="300"]
 Löfven läser regeringsförklaringen.[/caption]