Lucka 3 - Handelsgödselskatt

#yngwemotionerar

 fortsätter, oc

h idag är det en motion som skrivits av centerledamöterna i Miljö- och Jordbruksutskottet, nämligen Eskil, Lena och mig, och som handlar om den handelsgödselskatt som regeringen vill införa 2016.