Lucka 4 - Fortsätt med reformer som stärker kvinnors företagande

Även lucka nummer 4 i

#yngwemotionerar

 har glädjande nog blivit mer eller mindre inaktuell, åtminstone för 2015... Jag sitter i Centerkvinnornas förbundsstyrelse och där driver vi bland annat frågor kopplat till kvinnors företagande. Vår p

...

aroll är att egen ekonomi ger frihet! Inte minst RUT-avdraget är ju en reform som stärkt kvinnors möjlighet att driva företag, men som den rödgröna regeringen tyvärr ville minska trots att det är en självfinansierande reform. Därför motionerade jag och min CK-kollega Annika Qarlsson om vikten av att fortsätta satsa på kvinnors företagande!