Lucka 6 - Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning av öl och vin

Vi fortsätter

#yngwemotionerar

 med ytterligare en dryckesrelaterad motion i lucka nr 6. Centerpartiet kämpar för gårdsförsäljning av öl och vin eftersom vi tror att detta kan vara ett sätt att utveckla svensk landsbygd. Det finns dock vis

...

s oro hos en del partier kring hur detta skulle fungera med EU-lagstiftningen och därför föreslår jag att ett par län, däribland Skåne, utses till pilotlän för att testa hur en fungerande modell kan se ut!

Motion 2014/15:1349 : Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning av öl och vin