Lucka 7 - Snabbare beslut i tillståndsärenden

Lucka 7 i

#yngwemotionerar

 har jag undertecknat tillsammans med min Skånekollega Per-Ingvar Johnsson. Vi tycker det är viktigt att handläggning av tillståndsärenden inte tar för lång tid eftersom det exempelvis kan leda till att företagare i slutändan inte gör sin investering. Därför vill vi se en översyn av hur tiden för handläggningen hos myndigheter och domstolar kan kortas ner.