Lucka 11 - Giftfri vardag

I lucka 11 i

#yngwemotionerar

 hittar vi en partimotion som handlar om giftfri vardag. Där lyfter vi bland annat hur viktigt det är att Sverige arbetar på EU-nivå för att fasa ut farliga och hormonstörande ämnen.