Lucka 13 - Utveckla hela landet

I lucka 13 i

#yngwemotionerar

 hade det ju idag passat bra med en av mina motioner som rör gårdsförsäljning och Systembolagets ansvar för hela landet med tanke på regeringens utspel om att stänga dörren till gårdsförsäljning, men de har ju redan presenterats i tidigare luckor. Men en nära anknuten motion är vår partim

otion om att utveckla hela landet. Där lyfts bl a strandskyddet, behovet av regelförenklingar för landets företagare, ett starkt landsbygdsprogram med satsningar på service och bredband på landsbygden samt att vi måste arbeta för såväl gröna hållbara städer som en modern landsbygd. Hela landet ska leva helt enkelt!