Lucka 14 - Hållbar användning av jordbruksmark

För mig är ett långsiktigt hållbart användande av vår åkermark en väldigt viktig fråga. Därför hittar vi i lucka nummer 14 i julkalendern

#yngwemotionerar

 en motion om skydd av åkermark. Jag har just lämnat in min kandidatuppsats i nation

alekonomi som handlar om hur kommuner viktar olika faktorer vid bostadsbyggnation på åkermark, och kan där konstatera att de långsiktiga faktorerna ofta får stryka på foten för de mer kortsiktiga, ekonomiska faktorerna. Därför tror jag det är viktigt att se över lagstiftningen så att kommunerna får tänka efter både en och två gånger innan de oåterkalleligt tar bort mark ur produktion!