Lucka 15 - Stärk böndernas status och lantbruket i det svenska biståndet

I lucka 15 i

#yngwemotionernar

 hittar vi en motion av mer internationell karaktär. Innan jag började läsa till agronom läste jag en del kurser inriktat mot global utveckling, och jag var bland annat på en lantbruksorganisation i Senegal o

...

ch volontärarbetade. För några år sedan fick jag även följa med organisationen "We effect" på besök till Zambia för att se hur de arbetar med lantbruk som en del i att skapa tillväxt i fattiga länder.

Dessa erfarenheter föranledde mig att skriva en motion om hur viktigt det är att lantbruket får en prioriterad status i Sveriges biståndsarbete eftersom tillväxt som kommer från utveckling av lantbruket visat sig vara mer effektiv för fattigdomsbekämpning än utveckling av andra sektorer. Dessutom lyfter jag vikten av att stärka kvinnors rättigheter som en del av utvecklingen - visste du till exempel att kvinnor för ungefär 80 procent av matproduktionen i länder söder om Sahara men de äger endast två procent av marken!