Lucka 17 - Bygglovsbefriade åtgärder som främjar företag och jobbskapande

Kommer ni ihåg Buchts svartbyggen på hans fastighet i Norrbotten tidigare i höst? Jag och Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson har lagt en motion som skulle ha gjort att han kanske skulle sluppit bygglovskrånglet. I de

nna motion, som presenteras i lucka 17 i

#yngwemotionerar

, föreslår vi bland annat en översyn av plan- och bygglagen för att se hur den kan förbättras så att det blir lättare för företag på landsbygden att utvecklas!