Lucka 18 - Stärkt rättssäkerhet i djurskyddsärenden

Min motion om djurrättsrelaterad brottslighet gick igenom vid dagens votering, men i lucka 18 i julkalendern

#yngwemotionerar

 hittar vi en annan motion som handlar om djurproducenternas rättssäkerhet. Starkt djurskydd kräver nämligen även stark rättssäkerhet!