Lucka 19 - Svensk infrastrukturplanering med omvärldsanalys

I lucka 19 i

#yngwemotionerar

 hittar vi en Skånemotion som handlar om hur viktigt att det är att ta hänsyn till vad som händer i våra grannländer när svenska infrastruktursatsningar ska göras.