Lucka 20 - Kostnad och sanktioner vid borttappade pass

I lucka 20 i julkalendern

#yngwemotionerar

 hittar vi en motion som jag och Lena Ek undertecknat tillsammans som grundar sig i att antalet pass som anmälts som stulna eller borttappade ökat kraftigt. Eftersom stulna eller falska passhandlingar ofta figurerar i polisutredningar om människosmuggling eller annan brottslig verksamhet menar vi att det finns anledning att se över vilka rutiner och regler som gäller i Sverige.