Lucka 22 - Grön integration på landsbygden

I lucka 22 i julkalendern

#yngwemotionerar

 hittar vi en motion som jag skrivit tillsammans med vår integrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson. I debatten hörs ofta att invandring kan rädda landsbygden, och jag delar verkligen tanke

...

n att invandring kan vara till mycket stort värde för landsbygden, inte minst de landsbygdskommuner vars skatteunderlag minskar och som kommer behöva personal till allt mer ålderstigna invånare. Problemet är bara att med den urbaniseringstakt vi har idag där inte ens inrikes födda ser landsbygden som en möjlighet, så kan vi inte förvänta oss att utrikes födda vill bosätta sig på landsbygden. En del i att få utrikes födda i sysselsättning, få dem att vilja leva på landsbygden och snabbare bli en del av samhället kan vara grön integration, där utrikes födda med erfarenhet av jord och skog snabbare kan hitta jobb eller starta eget, vilket vi skriver om i vår motion.