Lucka 23 - Överlåtelse av tillstånd att fiska ål

Den sista motionen i julkalendern

#yngwemotionerar

 handlar om något som för vissa är oumbärligt på julborden och för andra är totalt otänkbart, nämligen ålen. Ålafisket är mycket starkt reglerat, och tillståndet att fiska ål är personligt

och får inte överlåtas. För många av dagens ålafiskare är detta ett yrke och en kultur som gått i arv i generationer, men när tillstånden inte får överlåtas riskerar denna kunskap och kultur att dö ut. Därför har Kalmaritiska kollegan Anders Åkesson och jag motionerat om att fisketillstånden bör bli överförbara så att fiskarna kan få generationsskifta sina företag.