Ingen handelsgödselskatt 2016!

Under fredagen meddelade regeringen att det inte blir någon handelsgödselskatt under 2016, vilket de flaggade för i höstens budgetproposition. Från Centerpartiets sida har vi jobbat hårt mot ett återinförande av handelsgödselskatten, vilket jag även skrivit tidigare om här på bloggen. I interpellationer, debattartiklar och i kammardebatter har vi lyft att ffa kväveskatten inte haft någon miljöstyrande effekt utan bara innebär ytterligare pålagor på redan pressade lantbrukare genom ca 300 miljoner extra skatt... Under hösten motionerade Eskil Erlandsson, Lena Ek och jag om att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att handelsgödselskatten inte ska återinföras, och efter en del osäkerhet bifölls motionen av riksdagen och det blev ett tillkännagivande i onsdagens votering. Tack alla i både bransch och politik som jobbat i denna fråga - härligt när hårt arbete ger resultat!
Resultatet från onsdagens votering. Nej innebar att reservationen om bifall till motionen vann!