Det bidde en Stockholmsminister

”Skåningar borde älska Stockholm mer”. Det konstaterade Framtidsminister tillika Nordenminister Kristina Persson under gårdagen. Hon menade att Skåne har för stort fokus på Köpenhamn och borde närma sig Stockholm mer. För det första kan konstateras att uttalandet är oerhört dumt. Men vid det här laget så är vi vana vid regeringens grodor, och med de kollegor som Kristina Persson har nöjet att omge sig med så får detta uttalandet ändå klassas som ett av de mildare klavertrampen. Men det som framförallt gör mig beklämd är det faktum att en minister med ansvar för det nordiska samarbetet inte håller Öresundsregionens samarbete högre än så här. Låt mig dra lite fakta om Öresundsregionen:
  •  Öresund är en av Europas mest spännande och dynamiska regioner. Totalt bor 3,7 miljoner i regionen, fördelade på 2,5 miljoner på den danska sidan och 1,2 miljoner på den svenska. Enligt prognoserna passerar invånarantalet fyra miljoner före år 2029.
  •  Regionen står för 26 procent av Danmarks och Sveriges sammanlagda BNP.
  • Sedan invigningen av Öresundsbron år 2000 har pendlingen över sundet ökat med 600 procent mer än 182 miljoner personer har passerat över bron. Idag pendlar drygt 20 000 personer dagligen över sundet, och antalet svenskar och danskar som reser över sundet för att arbeta ökar stadigt.
  •  Vid Öresundsregionens 12 universitet och högskolor samt 15 internationella skolor återfinns mer än 155 000 studenter och 12 000 forskare. Regionen har den största koncentrationen av högutbildad befolkning i norra Europa. Här finns flera innovationsmiljöer och ett välutvecklat samarbete mellan industri, universitetsvärlden och offentlig verksamhet.
Istället för att uppmana Skåningarna att vända blicken mot Stockholm borde Nordenministern fokusera på vad hon kan göra för att ytterligare underlätta samarbetet i Öresundsregionen och i Norden. Vi måste göra det ännu enklare för både människor och varor att röra sig mellan de nordiska länderna. Det handlar om ömsesidigt erkännande av utbildningar, behörigheter och auktoriseringar. Om möjligheten till lärlingsarbete och praktik på båda sidor sundet. Det handlar om att stärka den inre marknaden för digitala tjänster och ta bort de gränshinder som idag försvårar flödet av varor och tjänster mellan de nordiska länderna. Tillväxt i hela landet är viktigt för Sveriges framtid, och för såväl södra Sverige som norra Sverige så är ett ökat nordensamarbete lösningen – inte ökat fokus på Stockholm. Att Nordenministern inte inser detta är djupt problematiskt. Vi hade en EU-minister. Rödgröna regeringen bytte till en Nordenminister. Kvar blev det visst en Stockholmsminister. Grattis Sverige.