Åtaganden inför COP21 räcker inte.

COP21 närmar sig. Den 30 november samlas världens länder för att försöka enas om ett nytt klimatavtal. Inför klimattoppmötet i Paris släpptes i dag en FN-rapport där alla länders åtaganden sammanfattas. Rapporten blir en viktig pusselbit inför toppmötet i Paris, men den visar också att ländernas åtaganden inte räcker om vi tillsammans ska nå tvågraders-målet. Med alla åtaganden så kommer vi nå en temperaturökning på 2.7 grader, vilket är en bra bit på väg men för mycket.

Förutom att ländernas åtaganden inte räcker för att nå tvågraders-målet är de dessutom inte eniga om hur det ska gå till. Förhandlingstexten till COP 21 är på 32 sidor och i princip alla alternativ finns fortfarande på bordet. I nyckelfrågor som finansiering och hur mycket utsläppen ska minskas står länderna långt ifrån varandra. Om vi får ett effektivt avtal på plats vet vi inte förrän i slutet av klimattoppmötet. Alla kommer behöva göra sitt yttersta för vi ska nå ett Parisavtal, men jag hoppas och tror att vi kommer dit! Hela rapporten hittar du

här

!