Klimat och taco i Mexico!

Den gångna veckan har jag, Johanna Jönsson (migration) och Kerstin Lundgren (utrikes) varit på kongress med Liberal International i Mexico City. Under den kongressen antogs tre resolutioner, som Centerpartiet har varit med att ta fram. De gällde flyktingars och asylsökandes rättigheter, arbetskraftsinvandring och det kommande klimattoppmötet i Paris och kongressen ställde sig glädjande nog bakom alla tre. I resolutionen som antogs beslutade LI att verka för att politiker sätter press på sina regeringar för att säkra ett bindande avtal i Paris. Då samarbete är en viktig faktor för att nå ett globalt bindande mål beslutade LI även att politiker måste sätta press på sina regeringar för att sänka koldioxidutsläppen. I resolutionen som antogs lyfts även vikten av att kvinnor ges en större roll i såväl förhandlingarna som i själva klimatarbetet, vilket jag tycker är väldigt viktigt.  
  Som vanligt under konferenser så hinner man inte se så mycket mer än själva konferenssalen. Sista kvällen tog vi oss dock i väg på en guidad taco-tour,  med sju nedslag med lokal mat och dryck i olika stadsdelar i det helt enorma Mexico City. Av misstag lade jag på en förrädisk tomatsallad på min första taco och ägnade sedan första halvtimmen av turen åt att hyperventilera och ha dödsångest. Tips – fråga alltid om chilistyrka innan du lägger ngt på din Mexikanska taco…