Vad vill regeringen med livsmedelsstrategin?

Idag skriver vi i ATL om oron över regeringens passivitet kring livsmedelsstrategin. Sverige behöver en bred strategi för hur vi stärker den svenska livsmedelsindustrin och den svenska livsmedelskonsumenten. En strategi som har ett brett stöd och som blir ett konkret verktyg för att stärka konkurrenskraften. Vi är redo att bidra konstruktivt i detta arbete men då måste regeringen komma med konkreta förslag som också kommer göra skillnad och därtill klargöra hur man avser att förankra livsmedelsstrategin i riksdagen. Det har länge funnits stora utmaningar för svensk livsmedelsproduktion och inte minst för svensk primärproduktion. Alliansregeringen påbörjade ett arbete där vi steg för steg förenklade regler och sänkte kostnader, men mycket mer måste till. För att klara den akuta situationen och fortsätta arbetet med att stärka konkurrenskraften krävs politiskt ledarskap. Den nuvarande regeringen har hittills visat prov på ett svagt ledarskap, både här hemma och i EU. Regeringens föreslagna kreditgarantier, för att lösa den akuta mjölkkrisen, har det inte blivit något av, då regeringen med de villkor man ställde upp tvingade bankerna att dra sig ur. I ljuset av detta blir det än viktigare att arbetet med den livsmedelsstrategi som regeringen tagit initiativ till landar rätt. I Alliansen ser vi det som avgörande att den blir allomfattande och stöds av en bred majoritet i riksdagen för att bli verkningsfull och långsiktig. Därför är det oroande att regeringen, när tiden börjar bli knapp, ännu inte kan presentera vilka konkreta förslag man har. Den nya livsmedelsstrategin får inte reduceras till en pappersprodukt. Läs hela debattartikeln här!