Från Bangladesh till Flen

Igår träffade jag klimatexperten Md Shamsudoha från Bangladesh som är på besök i Sverige innan han ska medverka i COP21-delegationen från Bangladesh. Bangladesh är ett land med ca 160  miljoner invånare, och man beräknar att de havsnivåhöjningar som blir en följd av klimatförändringarna kommer leda till att ca 30 miljoner människor kommer tvingas lämna sina hem. Md Shamsudoha lade särskilt vikt vid "loss & damage", dvs hur de länder som drabbas hårdast av förluster och skador till följd av klimatförändringarna ska få hjälp att hantera dessa. Det kan handla om hjälp att bygga säkert för att hantera översvämningar, eller varningssystem för tsunamis. Centerpartiet och Lena Ek  har i hög grad varit aktiv i detta arbete, inte minst när Lena tillsammans med sin sydafrikanska kollega Edna Molewa var chefsförhandlare på COP19 i Warsawa och lyckades samla förhandlarna kring en text om förluster och skador orsakade av klimatförändringarna, och det är så klart viktigt att detta arbete bärs vidare av den svenska regeringen. [caption id="attachment_218" align="alignnone" width="636"]
Md Shamsudoha och jag tillsammans med Anna och Anna från Diakonia[/caption]   På kvällen fortsatte klimattemat, när jag besökte Centerpartiet i Flen för att diskutera förväntningar inför COP21. Inger Fredriksson från Centerpartiet Flen berättar om mitt besök på sin blogg!