En hållbar liberal röst i Europa

Centerpartiet är en tydlig motkraft till den växande högerpopulismen i Europa. När andra viker ned sig står vi stadigt kvar med två fötter på jorden och fast rotade i vår liberala politik. Det gör skillnad – för klimatet, för demokratin och för friheten.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet i Europaparlamentet

Centerpartiet har två Europaparlamentariker: Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner. De verkar i den liberala partigruppen, Renew Europe, i Europaparlamentet.

Abir Al-Sahlani

Abir Al-Sahlani

Abir Al-Sahlanis huvudområden är arbetsmarknad och sociala frågor, medborgerliga fri- och rättigheter, samt rättsliga och inrikes frågor.

Följ Abir i sociala medier!

Emma Wiesner

Emma Wiesner

Emma Wiesners huvudområden är klimat, energi, livsmedel, forskning samt jord- och skogsbruksfrågor.

Följ Emma i sociala medier!

Emma på Facebook Emma på Instagram Emma på twitter

Artiklar och nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.