Frågor och svar om ID-kraven

Sedan den fjärde januari krävs en giltig legitimation för att kunna komma in i Sverige. Det innebär att det från och med nu finns ett ID-krav för att kunna söka asyl här. Centerpartiet röstade nej till ID-kraven i riksdagen och vill istället hantera den ökade flyktingströmmen på annat sätt.

Den 2 november beslutade regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) att förlänga ID-kraven.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi fått kring ID-kraven.

Varför vill Centerpartiet inte ha ID-krav?

ID-kraven urholkar dels möjligheten att söka asyl, inte bara i Sverige utan har också bidragit till den dominoeffekt vi sett där fler och fler länder gör gränserna mer stängda och mottagandet sämre. Dels skadar de jobben, företagandet och ekonomin, med kraftigt försämrad framkomlighet för pendlare och andra resenärer i hela Öresundsregionen – en av Sveriges viktigaste ekonomiska motorer.

Behöver vi inte veta vilka som kommer in i Sverige?

Vi vet redan vilka som kommer in i Sverige sedan gränskontrollerna infördes förra året. ID-kraven är ytterligare en kontroll som krävs för att alls kunna komma in i Sverige. Det gör enorm skada för jobben, företagen och ekonomin, försvårar enormt för pendlare och gör det omöjligt för de flesta på flykt att alls ta sig till Sverige för att söka asyl.

Man behöver ju visa legitimation på en rad ställen, varför inte för att komma in i landet?

Dels för att det gör det omöjligt för människor på flykt att alls ta sig hit. Personer som flytt från IS terror eller Assads bomber hinner inte alltid ta med sig id-handlingar – och andra kommer från länder där det inte ens finns giltiga handlingar. Dels för att det gör en enormt stor skada, med upp till en timmes längre restid bara för att ta sig från Köpenhamn till Malmö – någonting som kommer att slå hårt mot jobb, företagande och ekonomi i regionen.

Hur ska vi kunna se till att inga terrorister kommer in i landet om vi inte har ID-krav?

Målet med ID-kraven är inte att fånga terrorister, utan att färre flyktingar ska komma till Sverige. Regeringen har aldrig nämnt terrorism i motiveringen till dessa regler. Terrorism motverkar vi bättre på andra sätt – till exempel genom den breda överenskommelse vi deltog i för att motverka terrorism.

Om vi inte begränsar flyktingmottagandet, hur ska vi då kunna ta hand om alla som vill komma?

Genom bättre politik för jobb, bostäder och kapacitet i mottagandesystemen. Centerpartiet har många förslag för att åstadkomma allt detta. Vi vill att flyktingar ska få arbeta från första dagen och att det ska bli lättare för asylsökande att anställa och driva företag. Vi vill se till att det blir enklare och mindre krångligt att bygga bostäder. Vi vill kraftigt minska kostnaderna för flyktingmottagandet och stärka kommunernas förutsättningar att hantera mottagandet. I stället för att slå på en av våra viktigaste ekonomiska regioner vill vi genomföra konkreta reformer för att lösa problem.

Läs mer om vad vår politik för integration och migration

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.