Centerpartiet lokalt

Migration

För att människor ska vilja flytta till Sverige måste vi erbjuda en bra arbetsmarknad och en bra utbildning. Genom respekt och öppenhet för varandra lyckas vi bäst. Det är också viktigt att alla som bor här inkluderas och ser Sverige som sitt hem. Här har kommunerna ett stort ansvar att se till att det fungerar bra.

Centerpartiet vill:

  • Ha en öppen, generös och human politik som låter människor att komma till Sverige för att uppfylla sina drömmar och bidra med sin arbetskraft och kompetens.
  • Jobba för en fri rörlighet så att människor lätt kan flytta mellan länder

Migration

För att migrationspolitiken ska fungera måste den vara tydligt reglerad och human. Människor som flyr ska ha rätt att söka skydd i Sverige. De som sedan får asyl behöver få en snabb väg till jobb för att kunna försörja sig själva. Ett jobb är det bästa sättet att lära sig svenska och komma in i samhället och kunna bidra till vår gemensamma välfärd.

Aldrig någonsin tidigare har så många människor varit på flykt i världen. Situationen är mycket svår för de människor som flyr och som söker sig till Europa och Sverige. Att kunna söka asyl är en mänsklig rättighet som vi tydligt värnar. Samtidigt behöver vi också ha en reglerad invandring med ordning och reda i flyktingmottagandet. Där spelar det gemensamma arbetet i EU en stor roll för att vi ska kunna hantera migrationen på ett bra sätt. Vi vill att EU tar ett större gemensamt ansvar för flyktingsituationen där fler länder i EU hjälps åt med att ta emot flyktingar

Även om rätten att söka asyl är grundläggande innebär inte det att alla som flyr hit kan garanteras samma välfärd. För oss är det viktigare att flyktingarna erbjuds skydd än att de får samma höga standard i mottagandet som Sverige haft tidigare.

För att människor ska kunna komma in i samhället måste det finnas jobb, utbildning och bostäder. För att integrationen ska fungera måste de delarna fungera. Här finns stora utmaningar och ett stort ansvar ligger på Sveriges kommuner som är de som till största del ansvarar för mottagandet.

Migration handlar inte bara om människor som flyr, utan också de som flyttar till Sverige för att jobba här. Arbetskraftsinvandring är viktig för Sverige, men också för EU och många företag är beroende av att människor från andra länder kommer hit och jobbar och bidrar med sin kompetens.

Idag sätter krångliga regler, långa handläggningstider och orimliga utvisningar käppar i hjulen vilket drabbar både företagen, arbetskraftsinvandrarna och Sveriges ekonomi. Vi vill därför göra arbetskraftsinvandringen smidigare och mer rättssäker. Det tjänar alla på.

Ansvarig talesperson

Johanna Jönsson
Riksdagsledamot Stockholms kommun, talesperson för migrationsfrågor