Ja till havsbaserad Vindkraft i Gävle

Bild

För att få bukt med klimatförändringarna måste vi drastiskt minska utsläppen från industri och transporter. Vi kan göra skillnad här i Gävle genom att producera mer förnybar el och grön vätgas med hjälp av havsbaserad vindkraft. Det skulle stärka den lokala industrin och säkra jobben, samtidigt som det gör nytta för klimatet!

Framtiden för bolag som Sandvik och Ovako hänger på att de lyckas bli klimatneutrala, fort. För att nå dit måste man ersätta fossila bränslen med vätgas. I takt med att marknaden för vätgas expanderar kan då också diesel i de tunga transporterna mellan industrierna och Gävle hamn ersättas med grön vätgas.

Detta är ingen avlägsen framtid vi beskriver, utan en utveckling som pågår här och nu. I Gävleborg och Dalarna pågår projektet "Mid Sweden Hydrogen Valley", som stöds av tungviktare som Sandvik, Ovako, Outokumpu, Volvo, Högskolan i Gävle, Gävle hamn och Mellansvenska handelskammaren. Allt snack om att vi måste göra något åt klimatförändringarna håller här äntligen på att bli verkstad.

Det finns bara en hake. För att producera all denna vätgas krävs stora mängder el. Eftersom efterfrågan på el och belastningen på elnätet växer i hela landet så måste vår lokala elproduktion öka kraftigt. Lyckas vi med det kan det ge vår lokala industri en unik konkurrensfördel. Misslyckas vi riskerar vi att både industri, jobb och utsläpp flyttar utomlands.

Här får den havsbaserade vindkraften en helt avgörande roll. Den producerar billig och grön el, och eftersom vätgas kan lagras gör det inget om effekten varierar med vindstyrkan. Kring Storgrundet nordöst om Norrsundet planerar två bolag, WPD och Svea Vind Offshore, parker på 3,5 respektive 1,8 TWh per år. Dessa skulle inte bara lösa den lokala effektbrist vi ser idag, utan också ge industrin en chans att ta sig an klimatutmaningen.

Därför vill vi säga ja till havsbaserad vindkraft. Men andra, som t.ex. Moderaterna, vill förbjuda havsbaserad vindkraft i hela Gävle kommun. Blir det så faller alltihopa - utan el blir det ingen vätgas, och utan vätgas blir det varken klimatomställning eller industrijobb.

Industrin är redo att ta sig an klimatutmaningen. Nu är det upp till oss att ge dem de förutsättningar de behöver. Säg ja till havsbaserad vindkraft, för konkurrenskraft och klimatomställning i Gävle!

Hearing med industrin

För att ge industrin en chans att berätta mer om sina behov av förnybar el, och hur de tänker ta sig an klimatutmaningen, anordnade vi en hearing den 24 maj 2021. Medverkade gjorde bl.a. representanter från Ovako, MaserFrakt och Mellansvenska Handelskammaren.

Se hearingen på Facebook

Debattartiklar och pressmeddelanden

Vanliga frågor

Svensk el är ju nästan fossilfri redan. Varför behöver vi då mer vindkraft?

Ja, det stämmer att vår elproduktion är så gott som fossilfri. Men vår energikonsumption innehåller fortfarande mycket fossilt bränsle. Framför allt är det industrin och transportsektorn som har de stora utmaningarna. För att de ska ställas om krävs elektrifiering. Om två decenium så behöver Sverige kanske producera dubbelt så mycket el som vi gör för tillfället om vi ska klara klimatmålen. Därför behövs ny havsbaserad vindkraft.

Men vad ska vi göra när det inte blåser?

Havsbaserad vindkraft har mycket stabilare produktion än landbaserad, eftersom det nästan alltid blåser till havs. I snitt är det mindre än nio dagar om året som ett havsbaserad vinkraft inte producerar någon el. Eftersom vätgas kan lagars gör det inte så mycket om produktionen inte är helt stabil över tiden.

Kan vi inte bara bygga vindkraften någon annanstans, längre ut till exempel?

Det är inte lätt att hitta platser som det går att bygga havsbaserad vindkraft på. Det är många intressen man måste ta hänsyn till - fågelliv, sjöfart och försvaret för att nämna några. Samtliga partier i Gävles kommunfullmäktige har pekat ut just Storgrundet som lämpligt i kommunens översiktsplan. Att då plötsligt ändra sig om platsen vore oansvarigt.

Ju längre ut man bygger, desto dyrare blir det också. Större djup och längre kabelsträckningar leder till högre kostnader. De kostnaderna slår i slutändan mot industrins konkurrenskraft, och det finns risk för att det inte blir någon ny el alls.

Kan vi inte bygga kärnkraft istället?

Det är lagligt att bygga kärnkraftverk i Sverige idag, men tekniken är så pass dyr att ingen vill bygga. Skulle det ändå bli några nya reaktorer skulle det dröja så pass lång tid innan de är i drift att det redan är för sent, både för industrin och för klimatet.

Även om det blir ny kärnkraft i Sverige i framtiden kommer vi fortfarande att behöva den havsbaserade vindkraften som ett komplement.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.