Senast uppdaterad: 2024-04-10

Folkomröstningen

Här hittar du information som har med folkomröstningen om vindkraften att göra

Ledare i DN 2 april: Folkomröstningar kan skada demokratin

I ledaren i Dagens Nyheter 2 april ondgör man sig över hur lättvindigt det är att initiera en folkomröstning i en kommun och hur ofta det inte blir något resultat av omröstningen. Ledarskribenten visar upp ett antal exempel där man kan förutsäga att det inte leder nån vart bland annat pga att beslut redan är fattade. 

Söderhamn lyfts fram som just ett sådant exempel. Nackdelen är att kommunerna spenderar pengar i onödan, men framför allt att förtroendet för demokratin urholkas om omröstningens resultat inte följs. Och som påpekas kan det vara omöjligt att göra en förändring om besluten redan är fattade och vunnit laga kraft (som i Söderhamn). 

Förslaget är att ställa högre krav för att kräva en folkomröstning men att det i gengäld krävs att utfallet följs.

Läs hela ledaren här

Skyborn informerar om etableringsfrågor

Skyborn Renawables är ett av de företag som har etableringsplaner i Söderhamns kommun när det gäller vindkraft, men också avseende industrietableringar. Skyborn begär planbesked för ett område i Vallvik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.