Göteborgare invalda i Centerpartiets mångfaldsnätverk

Under Centerpartiets partistämma i Malmö valdes en ny styrelse för partiets nationella mångfaldsnätverk. Gruppen ska arbeta för att öka mångfalden i Centerpartiet. Två göteborgare valdes in i nätverket.

Nätverket har funnits i tre år och är ett initiativ från gräsrotsnivå. Nätverket handlar om att bättre ta tillvara på och inkludera medlemmar med utomnordisk bakgrund, samt att öka mångfalden i Centerpartiets medlemsbas.

Från Göteborg valdes Sabina Music och Hayder Tariq som ledamöter till nätverket. De menar att satsningen är viktig för Göteborg.

– Göteborg är en tudelad stad. Vi måste få fler människor från Göteborgs förorter att öka sina politiska engagemang. Nätverket behövs för att fler ska få ökad kunskap om den politiska processen, motivera människor att rösta och ta ansvar för frågor som de anser viktiga, säger Hayder Tariq.

– Centerpartiet står inför en utmaning och har i jämförelse med många andra partier få förtroendevalda som är utrikes födda. Så får vi inte ha det. Nätverket är viktigt så att vi kan hjälpas åt att öka intresset för politiken och för Centerpartiet bland utomnordiska svenskar, avslutar Sabina Music.