Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Sänk trängselskatten för elbilar!

Sänk trängselskatten för elbilar!

Trängselskatten är nödvändig för Göteborg. Den ökar framkomligheten, förbättrar luftkvaliteten och finansierar Västsvenska paketet. Men Centerpartiet anser att avgiften är illa utformad, då den inte tar hänsyn till fordonens utsläpp.

Bilförsäljningen satte i fjol nytt rekord. Däremot stod elbilsförsäljningen i princip still. Endast 3,5 procent av alla nya bilar som köptes var så kallade supermiljöbilar (el- och elhybrider). Det kan jämföras med grannlandet Norge där motsvarande andel var 52 procent. Till skillnad från Sverige har Norge flera förmåner för elbilsägare. Centerpartiet i Göteborg föreslår nu att trängselskatten reformeras så att bilar utan utsläpp gynnas.

"Vårt förslag innebär att ett hushåll som använder sin elbil under rusningstrafik till och från jobbet skulle spara 5 500 kronor om året"

– Trängselskatten har blivit en infekterad fråga för göteborgarna. Men den är nödvändig för att hantera trängsel och stadens dåliga luftkvalitet, vi tror dock att människor uppfattar miljöåtgärder som mer legitima om de inte enbart är utformade att straffa. Centerpartiet vill att det ska finnas fler morötter och incitament att ställa om, säger Emmyly Bönfors (C), ordförande och kommunkandidat.

Centerpartiets förslag innebär att trängselskatten reformeras så att halva avgiften avser trängsel och den andra halvan avser utsläpp och miljöpåverkan. På så vis behöver bilar utan utsläpp eller väldigt låga utsläpp, elbilar (ej laddhybrider), biogasbilar och vätgasbilar, endast betala en avgift för trängsel, det vill säga en halv avgift.

– Luften i Göteborg innehåller höga halter kvävedioxid och varje år dör cirka 200 göteborgare i förtid på grund av den dåliga luftkvaliteten. Vi behöver ställa om, men vi måste ha förståelse för att det är kostsamt för många familjer att välja miljövänligt. Vårt förslag innebär att ett hushåll som använder sin elbil under rusningstrafik till och från jobbet skulle spara 5 500 kronor om året, säger Bönfors.

För att kunna reformera trängselskatten vill Centerpartiet att rådigheten över dess utformning flyttas till kommunal eller regional nivå.

Centerpartiet vill

  • Att trängselskatten reformeras så att halva avgiften avser trängsel och den andra halvan avser utsläpp och miljöpåverkan.
  • Att elbilar, biogasbilar och vätgasbilar endast betalar en avgift för trängsel, det vill säga halv avgift.
  • Att rådighet över trängselskattens utformning blir en kommunal eller regional fråga.