Riksdagskandidat utesluts ur Centerpartiet

Centerpartiets partistyrelse beslutade tidigare idag att utesluta Mikail Yüksel, riksdagskandidat i Göteborg. Det har framkommit uppgifter till partiledningen om att Yüksel för fem år sedan, innan han engagerade sig i Centerpartiet, deltagit i ett arbete med att starta upp en underavdelning till Grå Vargarna.

Centerpartiets partistyrelse beslutade tidigare idag att utesluta Mikail Yüksel, riksdagskandidat i Göteborg (plats 2 på riksdagslistan). Det har framkommit uppgifter till partiledningen om att Yüksel för fem år sedan, innan han engagerade sig i Centerpartiet, deltagit i ett arbete med att starta upp en underavdelning till Grå Vargarna. Partiledningen har också fått kännedom att han då också låtit ta bilder på sig själv tillsammans med Grå Vargarnas partiledare.

Grå Vargarna är en ultranationalistisk och högerextrem rörelse som också kopplas till politiskt våld. Mikail Yüksels aktiviteter är tillräckligt starka kopplingar till Grå Vargarna för att det ska vara uteslutet att kandidera för Centerpartiet. Uppgifterna är också så allvarliga att det har föranlett ett uteslutningsärende, där partistyrelsen i dag tagit beslut om uteslutning. Mikail Yüksels medlemskap i Centerpartiet upphör därför med omedelbar verkan.

Mikail Yüksel har inte berättat för varken Centerpartiet i Göteborg eller partiledningen om kopplingen till Grå Vargarna, trots att han fått frågan flera gånger om det finns saker i hans historia som partiledningen bör känna till. Han har inte heller berättat för nomineringskommittén i Göteborg om att han deltagit i förberedelsearbete för att starta en förgrening av Grå Vargarna i Sverige. Han har därmed också brutit mot den kandidatförsäkran som alla kandidater skriver under. Det bidrar också till att han har uteslutits ur Centerpartiet.

– Ett tidigare samröre med Grå Vargarna, som Mikail Yüksel undanhållit, gör honom helt olämplig som kandidat och företrädare för Centerpartiet. Grå Vargarna står för en politik och människoskyn som står i total motsats till de grundläggande värderingar som jag och Centerpartiet står för, säger Emmyly Bönfors (C), distriktsordförande.

I och med uteslutningen kan Mikail Yüksel inte företräda Centerpartiet. Riksorganisationen undersöker nu möjligheterna att få fram en annan valsedel.

Presskontakt

Kristoffer Filipsson
072-553 75 23
Kristoffer.filipsson@centerpartiet.se