• / Nyheter
  • / Nytt miljöprogram för ett hållbart Göteborg

Nytt miljöprogram för ett hållbart Göteborg

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg ger grönt ljus till stadens remissversion av ett nyt miljö- och klimatprogram. Programmet går nu vidare till kommunstyrelsen innan det skickas ut på remiss.

– Det här kan bli ett kraftfullt sätt att styra Göteborg mot att bli en hållbar stad. Men alla måste dra sitt strå till stacken och bidra på sitt sätt. Så det ska bli väldigt intressant att få in remissvaren, säger Emmyly Bönfors (C), miljökommunalråd och ordförande i miljö- och klimatnämnden.

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg fattade idag beslut om att godkänna remissversionen av det nya miljö- och klimatprogrammet, som ska gälla fram till 2030. Det innebär att programmet ska bli godkänt för att skickas ut på remiss av kommunstyrelsen, innan det kan antas i sin helhet. Nyheter i programmet är bland annat skärpta mål för att uppnå bättre luftkvalitet, biologisk mångfald och renare vattendrag.

I programmet ingår också ett nytt miljöledningssystem, som ska hjälpa stadens förvaltningar och bolag att utveckla miljöarbetet.

Ett annat förslag i programmet är att staden ska inrätta ett programråd med representanter från näringsliv, akademi och civilsamhälle som kommer att fungera som en referensgrupp till stadens miljöarbete.

– Vi behöver göra den här omställningen tillsammans med andra aktörer. Då är det viktigt att vi har en tät dialog med dem under arbetets gång så att vi har deras stöd, säger Emmyly Bönfors (C).

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om remissrunda för programmet under våren.