• / Nyheter
  • / Tryggare lek för alla barn i Göteborg

Tryggare lek för alla barn i Göteborg

Göteborg satsar på säkrare och mer tillgängliga lekplatser. Med nya arbetssätt kan kommunen göra fler besiktningar och förhindra fel på lekutrustningen.
– Det är en självklarhet att både barn och föräldrar ska känna sig trygga på sin lokala lekplats, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden.

Park- och naturförvaltningen har sett över sina arbetsmetoder efter kritik från en revision under 2016. Det har resulterat i ett ambitiöst arbete där lekplatserna ska ses över utifrån säkerhet, tillgänglighet och lekvärde. Först ut är säkerhet, och med hjälp av nya arbetsmetoder kunde stadens samtliga lekplatser kontrolleras under 2019.

Det tillåter dessutom enklare kontroller som gör att man kan upptäcka mindre fel och åtgärda snabbare, innan de blir större och mer kostsamma att åtgärda.

– Jag är glad att vi arbetar mer proaktivt. Säkerheten blir bättre och vi visar vilka viktiga mötespunkter stadens lekplatser är, säger AnnaSara Perslow.

Framöver kommer Park- och natur att titta vidare på att utveckla tillgängligheten samt lekvärdet. Det kan konkret innebära andra lekredskap, teman så som Renströmsparkens regnlekplats eller andra sätt att stimulera kreativitet och leklust.

– Det här blir ett stort lyft för Göteborgs lekplatser. Alla barn ska ha nära till en trygg och kreativ lekplats, oavsett var i staden du bor, säger AnnaSara Perslow.

Skulle du mot förmodan upptäcka ett fel eller vandalism mot en lekplats, kan du även felanmäla till Göteborgs stads kontaktcenter på 031 - 365 00 00.