Halvvägs till valet:

BID, en framgång mot brottslighet

Konceptet BID har kvävt brottsligheten i Gamlestaden. Alliansen och Centerpartiet arbetar för att metoden ska appliceras i fler kvarter för den lokala stadsutvecklingen, bland annat Stigbergstorget.

– På det här sättet tar man gemensamt ansvar för ens lokala kvarter, säger Ajsela Bruncevic (C) 1:e vice ordförande i SDN Majorna-Linné och ersättare i kommunfullmäktige.

BID, som står för Business improvement districts, är ett initiativ som härstammar från USA. Det är en föreningsform som innebär att kommun, det lokala näringslivet, fastighetsägare och civilsamhället går samman för ett särskilt kvarter eller område.

Syftet är både att främja stadsutvecklingen och att stoppa den lokala brottsligheten. Initiativet BID Gamlestaden lyfts ofta som ett framgångsexempel. Konkreta åtgärder kan vara att snabbt identifiera och gemensamt åtgärda problem innan de eskalerar, så som dålig belysning. Men det kan också handla om att ta fram en långsiktig strategi för hur kvarteret ska utvecklas.

Enligt Alliansens budget ska metoden appliceras på fler områden i staden. Kommunen ska därför ha en samordnare som kan hjälpa till med att starta upp ett BID-samarbete. Stigbergstorget har redan gått före, där en lokal förening startats: (B)id Stigberget. Torget har tidigare haft problem med droghandel och personrån, som man nu hoppas kan åtgärdas med större kraft.

–I storstäder kan det vara svårt att påverka lokalt. Med BIDs skapar vi större gemenskap och flyttar makten över ett kvarter närmare de som bor, arbetar och lever där, säger Ajsela Bruncevic.