Halvvägs till valet:

I mitt Göteborg är den allra största tillgången göteborgarna själva!

En kommun blir stark när det är medborgarnas kraft och vilja som bygger och förvaltar den.
Ett Göteborg där människor är med och tar eget ansvar för sina kvarter – sin del av världen. Det är en av Centerpartiets visioner för ett tryggare, grönare Göteborg.

Centerpartiet gick till val på att skapa ett rättvist och mer levande Göteborg – i hela staden och inte bara vissa områden. Göteborgare ska ha samma förutsättningar och frihet att själva välja men också kunna ta ansvar för sin stad.

Det handlar både om det lilla och det stora; hur vi får folk att plocka med sig skräpet hem istället för att slänga det på gatorna, men också om hur det blir möjligt att vara med och påverka och forma framtidens stad.

– En stad blir tryggare och mer levande när invånarna själva ges möjligheten och tar aktiv del i det gemensamma samhällsansvaret, säger AnnaSara Perslow, ordförande i park- och naturnämnden.

Fler vuxna på gatorna var något som Polisen efterlyste när de närvarade vid Kommunstyrelsen i början av september – ett förslag som Centerpartiet redan före det mötet tagit initiativ till i Park- och naturnämnden. Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka hur civilsamhället och föreningar på ett enklare sätt kan bemanna strategiska platser staden, till exempel torg, badplatser och parker.

– Vuxennärvaro har en lugnande effekt, det är ju inget nytt med det. Dessutom skickar det en viktig signal till våra ungdomar att vi vuxna bryr oss om dem, säger AnnaSara Perslow.

Som ansvariga för Park- och natur har Centerpartiet också ett viktigt ansvar att strategiskt planera för stadens grönområden och närheten till naturen. Ett flertal parker är under upprustning och i planeringsstadiet, bland annat Färjenäsparken som nu blir ett komplement till Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

– Något vi nu fokuserar stenhårt på, är att värna grönytorna i den framtida staden. Ligger inte parken där från början i planeringen, är det oerhört svårt att planera in den i efterhand, säger AnnaSara.

Hon fortsätter med att grönytor inte bara ska ses som lull-lull, utan som viktiga nav för samhället. Vi vet att människan mår bättre, i en stad där både vatten och grönska är en naturlig del av staden.