Invigning av nya hisingsbron

Efter drygt fem års byggarbeten invigdes den nya Hisingsbron idag, söndagen den 9 maj.

på plats fanns Hans Arby, (C) v. Ordförande Trafiknämnden.

- Göteborgs nya landmärke (sjömärke?) är invigt av alla oss som gått, cyklat och kört över Hisingsbron idag, säger han och passar på att tacka alla inblandade på Trafikkontoret för ett bra jobb.