Hjulen ska rulla!

Förra året var det diskussioner om skejtandets vara eller icke-vara vid Plaskis. Vi tycker det är otroligt viktigt att gynna spontanidrott, det skapar dessutom en tryggare stad med mer rörelse dygnet runt.

- Den politiska viljan är att hjulen ska fortsätta rulla så fort som möjligt här på Plaskis, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande i Park- och naturnämnden.

Kommunen kommer vidta ta vissa åtgärder för att minska ljudet från skejtandet, efter att det förra året kom in en del klagomål på ljudnivån. Det ledde till att skejtarna inte fick åka där överhuvudtaget. Så ska det inte vara, utan skejtarna är välkomna tillbaka. Istället kommer bullret dämpas på olika sätt.

Även på Esperantoplatsen kommer det finnas möjlighet att skejta i år, något som det också varit diskussion om. Vi ser mycket positivt på detta. Göteborg ska vara en levande och aktiv stad, där vi på ett bra sätt kan samsas om vårt gemensamma stadsrum.