För Göteborgs bästa

Idag presenterar Centerpartiet och Alliansen tillsammans med Demokraterna en satsning på en halv miljard kronor för ökad trygghet, stärkt välfärd och stöd till näringslivet.

En del av pengarna går till socialtjänsten och kvinnojourernas viktiga arbete. Våld i nära relationer är ett av våra största samhällsproblem idag. Därför vill vi intensifiera det lokala arbetet och göra det i samråd med kvinnojourerna, som också kommer få stärkt ekonomiskt stöd.

För oss i Centerpartiet är det självklart att alla göteborgare ska känna sig trygga både i sina hem, på stan och i skolan. Genom att satsa mer på socialtjänsten och insatser i skolan stärker vi det trygghetsarbetet. Vi stärker också avhopparverksamheten, för att fler ska få stöd att lämna en kriminell livsstil.

Inför sommaren är det extra viktigt att säkra upp bemanningen när ordinarie personal går på semester. Därför får även socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldreomsorgen extra resurser.

I Göteborg har vi en fantastisk sommarsäsong framför oss men den vore inte lika blomstrande utan den viktiga besöksnäringen. Därför finansierar vi gratis uteserveringar året ut och ser till att innerstaden får bättre belysning kvällstid. Besöksnäringen är en av de branscher som haft det tuffast under pandemin och för oss i Centerpartiet är det viktigt att stimulera återstarten.

 

Siffror i urval:

 • 180 mnkr till socialnämnderna för trygghetsstärkande åtgärder, stöd till personalen, förstärkt avhopparverksamhet samt intensifierat arbete mot våld i nära relation.
  • 10 mnkr för att öka tryggheten på stadens bibliotek.
  • 10 mnkr till Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
  • 100 mnkr till trygghet, sociala insatser och förbättrad elevhälsa.
  • 45 mnkr till läromedel och insatser för studiero i förskola, grundskola och gymnasium
  • 85 mnkr till kvalitetshöjande insatser inom funktionsstöd.
  • 24 mnkr till näringslivsfrämjande insatser.
  • 40 mnkr för att säkra bemanning och kvalitet inom äldreomsorgen.