Centerpartiet Gotland presenterar våra förslag för en attraktiv skola

Det ska vara nära på Gotland. För att det ska vara möjligt att bo och leva på hela Gotland behöver det finnas skolor och förskolor spridda över hela ön. Ett ökat bostadsbyggande är viktigt för att barnfamiljen ska hitta bostäder och för att det ska finnas elevunderlag till skolorna.

Stefan Nypelius sitter på skoltrappa

Stefan Nypelius, Barn- och Utbildningsnämnden, kandiderar både till riksdag och fullmäktige.

 

Vi anser inte att det är politikens uppgift att tala om för lärare hur undervisningen ska gå till utan vill vi tillsammans med dem bygga en stark lärarkår. Därför vill vi satsa på stärkt lärarutbildning, fler vägar till läraryrket, rektorers ledarskap och en kontinuerlig fortbildning för lärare. Utveckla ledarskapet genom att flytta makten närmare de som bäst känner elevernas behov, alltså lärare och skolledare. Lärarna ska dessutom stärkas i ledarskapet genom kompetensutveckling liksom att lärarutbildningen behöver förstärkas med ledarskapsutbildning.

En gymnasieutbildning ger goda förutsättningar framåt i livet. Därför är det oerhört upprörande att många behöriga elever inte kommit in på gymnasieutbildning nu i höst, på grund av sittande majoritets bristande planering.

Läs hela programmet här.