London

Bild

Forskningsassistent på Liberaldemokraternas internationella kansli

Viktig information för ansökningar till våren 2022 med anledning av Covid-19

På grund av rådande restriktioner kommer praktikplatsen i London inte att utannonseras för våren 2022.

Du är välkomen att söka till våra praktikplatser i Bryssel, Stockholm, Kapstaden och Washington D.C.

Liberaldemokraterna är ett socialliberalt parti i Storbritannien. Partiet är liksom Centerpartiet medlem i det europeiska partiet Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) samt det globala Liberal International (LI). På partikansliet, ett stenkast från parlamentet i Westminster i centrala London, jobbar ett femtiotal anställda.

Du är placerad på partiets internationella kansli och har titeln forskningsassistent. Sekretariatet består av en internationell sekreterare samt en eller två praktikanter. Internationella kansliet ansvarar för partiets kontakter med ALDE och LI samt för partiets bilaterala kontakter med andra partier och organisationer i Europa och resten av världen. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bestå av allt från att skriva politiska underlag och rapporter till praktiska arrangemang i samband med större aktiviteter. Ditt arbete är således varierat och kommer att bestå av flera olika uppgifter beroende på vad som står på dagordningen.

Utöver det internationella kansliets arbete finns också möjligheter att få insyn i andra delar av partiets verksamhet, och det finns stora möjligheter att t ex delta i olika kampanjaktiviteter.

I praktikuppdraget ingår att hålla regelbunden kontakt med Centerpartiet, vid behov förmedla kontakter, rapportera om relevanta politiska frågor samt vara behjälplig vid eventuella besök från Centerpartiet. Du förväntas också att delta på en introduktions- och avslutningsdag på Centerpartiets riksorganisation, göra en överlämning till nästkommande praktikant samt skriva en praktikrapport. Praktikanten hjälper Centerpartiet att bevaka aktuella politiska händelser i Storbritannien och får möjligheten att skriva rapporter som publiceras i Centerpartiets kanaler.

I praktikplatsen ingår ett stipendium på totalt 65 000 kronor som betalas ut i två omgångar. Du står själv för resekostnader, försäkring, bostad och övriga omkostnader.

Vårens praktikperiod löper från januari till juni och höstens praktikperiod från augusti till januari. 

Här kan du läsa en intervju med tidigare praktikant Evelina Strömberg i internationella nyhetsbrevet där hon talar om sin upplevelse av praktiken.

Här kan du även läsa månadsrapporter från tidigare praktikanter:

2020

2019

2018

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.