• / Nyheter
  • / Marsrapporter från Centerpartiets praktikanter i London, Washington D.C. och Bryssel

Marsrapporter från Centerpartiets praktikanter i London, Washington D.C. och Bryssel

Mårten Viberg i London skriver om den logik som driver de brittiska parlamentsleadamöternas till synes märkliga beteende, Marlene Wiklund i Washington D.C. skriver om presidentens vetorätt och Matilda Kylefors och Robert Steffens i Bryssel skriver om de senaste besluten i Europaparlamentet.

Vad driver de brittiska parlamentarikernas till synes orimliga ovilja till pragmatik? Hur påverkar det brittiska valsystemet deras agerande, och varför agerar de som de gör? Det skriver Mårten Viberg om i sin senaste månadsrapport. Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet!

Är Trumps beslut att lägga veto mot kongressens upphävande av det "state of emergency" han utlyst för att frigöra resurser till muren mot Mexiko unikt? Hur fungerar vetorätten och hur har den används tidigare? Det skriver Marlene Wiklund om i sin månadsrapport.

Matilda Kylefors och Robert Steffens skriver bland annat om parlamentets behandling av ett beslut från EU-kommissionen gällande skadliga kemikalier, ett exempel på hur de olika EU-institutionerna arbetar tillsammans och kontrollerar varandras ageranden. Läs rapporten i sin helhet!