Karin Vaghult är Centerpartiets första praktikant i Kapstaden, Sydafrika

Under höstterminen startar Centerpartiets internationella akademi en ny praktikplats hos vårt systerparti Democratic Alliance i Kapstaden. Karin Vaghult blir under hösten den första som genomför denna praktikplats, och vi har ställt några frågor till henne om hennes politiska engagemang och hur det känns att flytta till Kapstaden.

Hej Karin! Berätta något om dig själv och ditt tidigare politiska engagemang!

Jag är en nationalekonom med stort intresse för internationella frågor och utveckling. Efter många resor, volontärperiod och forskningsprojekt i olika afrikanska länder har min intresse för frågor som berör utveckling och demokratisering vuxit fram. Bakom mig har jag ett par mandatperioder inom kyrkopolitiken och ett allmänt intresse för politiska frågor.

Du blir under höstterminen Centerpartiets första praktikant hos vårt systerparti Democratic Alliance i Kapstaden, Sydafrika. Vad ser du mest fram emot med praktiken?

Att få en inblick i ett lands politiska institutioner och frågor, både framgångar och svårigheter tycker jag i grunden är otroligt intressant, och att få göra det i ett afrikanskt land är en dröm för mig. Mina tidigare engagemang i afrikanska länder har varit i NGOs så denna sida är ny. Sydafrika, med sin historia och ställning på den afrikanska kontinenten blir oerhört spännande att lära känna. På det mer privata planet så ser jag även fram emot utmaningen att flytta iväg och såklart få uppleva storslagen natur och bocka av fler kattdjur på min skådarlista!

Du har ingen tidigare bakgrund i Centerpartiet, vad var det som gjorde att du sökte dig till oss?

Värderingsmässigt har jag nog alltid stått nära Centern, så när möjligheten kom kändes det väldigt självklart. Jag kan nu önska att jag hade en bakgrund inom partiet, eftersom jag nu efter en del inblick i partiet känner mig väldigt hemma. Men man har inte tid för alla engagemang man skulle önska, och jag hoppas att mina erfarenheter från andra håll också kan komma till nytta.