Centerpartiets Internationella Stiftelse besöker systerpartier i Bosnien-Hercegovina och Nordmakedonien!

I början på september var CIS ordförande Johan Linander på plats i Sarajevo då Centerpartiets systerparti i Bosnien-Hercegovina, Nasa Stranka valde ny partiledare. Samtidigt var CIS också på plats i grannlandet Nordmakedonien med en delegation under ledning av CIS’ Generalsekreterare Catherine Isaksson. Se bilder i slutet av artikeln.

Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) arbetar sedan 2010 med stöd till systerpartiet Nasa Stranka i Bosnien-Hercegovina samt sedan 2019 med stöd till systerpartiet Liberal Democratic Party - LDP i Nordmakedonien. Samarbetet har som övergripande mål att stärka partiernas institutionella, organisatoriska och politiska kapacitet. Precis som Centerpartiet har sin internationella stiftelse CIS, så har såväl Nasa Stranka som LDP stiftelser knutna till sig genom vilka CIS’ stöd kanaliseras till partierna. I Bosnien-Hercegovina heter den partianknutna stiftelsen BDF – Boris Divkovic Foundation och i Nordmakedonien heter den LIS – Liberal Institute Skopje.

CIS arbetar i nära partnerskap med lokala samarbetsorganisationer runt om i världen och att kunna resa och delta i aktiviteter och möten på plats i samarbetsländerna är en viktig del av CIS’ arbete. På grund av covid-19 pandemin har dessvärre dessa resor varit omöjliga att genomföra sedan början på 2020 men tack vare vaccinationerna har det nu blivit möjligt igen. Besöken i såväl Bosnien-Hercegovina och Nordmakedonien var därför oerhört efterlängtade och viktiga för att följa upp verksamheten.

Första helgen i september höll Nasa Stranka partikongress i Sarajevo då ny partiordförande valdes. Han heter Edin Forto och avtackades av avgående partiledare Predrag Kojović. Centerpartiets Internationella Stiftelses styrelseordförande Johan Linander deltog vid kongressen och det var ett uppskattat besök som gav möjlighet till viktigt nätverkande och kontaktskapande. Johan fick också möjlighet att framföra en hälsning till kongressen från såväl Centerpartiet som CIS.

Samtidigt reste CIS, tillsammans med representanter från BDF i Bosnien-Hecegovina samt från CIS’ systerorganisation i Danmark, Venstres Danish Liberal Democracy Programme – DLDP, till Nordmakedonien. DLDP planerar för att starta upp systerpartistöd till LDP. Detta kommer att ske i tandem med CIS och besöket i Nordmakedonien hade därför till syfte att förbereda och planera för detta. CIS ser mycket fram emot att börja samarbeta med våra danska kollegor! På programmet stod bl.a. att träffa LDP’s partiledare Goran Milevski. Goran är förutom partiledare också Minister of Local Self Government i Nordmakedonien. Under besöket hann delegationen med att fördjupa sig i LIS’ arbete, besöka LDP-representanter på både nationell och lokal nivå, och inte minst att få mycket ny kunskap om Nordmakedonsk politik och kultur.

Partiet LDP befinner sig i mitt i en spännande period med förberedelser inför lokalval som äger rum i oktober. CIS delegation fick möjlighet att resa till Bitola i södra Nordmakedonien där partiet är starkt på lokalnivå. Under möten med lokala politiska representanter fick CIS fördjupa sin förståelse för aktuella politiska frågor i staden och deras strategi inför valet.

CIS ser fram emot att fortsätta partnerskapen med liberaler i såväl Danmark som på Västra Balkan under de kommande åren!

Mer information om arbetet med stöd till systerpartier finns på CIS’ hemsida: https://www.centerpartiet.se/lokal/cis/startsida/vara-program/stod-till-systerpartier-i-bosnien-hercegovina-och-nordmakedonien

Bilder nedan.