Företagsamheten har slagit rot i Aneby kommun

Växtkraft

Aneby kommun präglas av en stark företagsamhet. Svenskt Näringslivs statistik visar att Jönköping läns mest företagsamma invånare bor i Aneby kommun. Välmående företag som skapar jobb är en förutsättning för att hela vår kommun ska leva.

Dags att börja prata om Anebyandan

Återigen hamnar Aneby kommun i topp i Svenskt Näringslivs mätning vad gäller länets mest företagsamma invånare. Det finns en entreprenörsanda i kommunen som verkligen är värd namnet. Hela 15 procent av invånarna i kommunen driver företag. Men företagsamheten märks även bland anställda i såväl offentlig som i privat sektor. Likaså inom  föreningslivet där alla anläggningar drivs av föreningarna själva. Vi kommuninvånare har i och med detta ännu en anledning att vara riktigt stolta.

För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Men för att företagen ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa.

Jobben bidrar till välfärd för alla

Företag som skapar jobb bidrar till en fungerande välfärd. Framgångsrika företagare är viktiga för att det samhällsekonomiska kretsloppet ska fungera. När företag anställer och växer produceras mer varor och tjänster men det innebär också ökade skatteintäkter som finansierar den välfärd som kommer oss alla till del. Det skapas alltså en positiv spiral.

Det är viktigt att vi i olika sammanhang uppmuntrar och förbereder för företagande och inte bara för anställning och detta med start redan i förskolan. Det ska vara lika naturligt att vara företagare som anställd.

En god dialog mellan politiker, kommunens tjänstemän och näringslivet är av avgörande betydelse för fortsatt framgång för Aneby kommun. Vi i Centerpartiet vill vårda det positiva företagsklimat som finns i kommunen i dag. Genom korta beslutsvägar och ett möjlighetsinriktat förhållningssätt vill vi fortsatt underlätta för etableringar, företagsutveckling och nyföretagande i vår kommun.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare att starta och driva företag.
  • Sänka kostnaderna för att anställa med lägre och enklare skatter, särskilt för små och växande företag.
  • Att arbetsgivaravgiften slopas för den första anställda, för att underlätta för företag att skapa jobb och växa.
  • Att det ska vara lättare för unga att få sitt första jobb.
  • Utbildning kring företagande och entreprenörskap ska påbörjas redan i grundskolan och ingå i samtliga gymnasieprogram.

Inlägg av
Beata Allen, 1:a namn på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige i Aneby kommun