Årsmöte 13/2

Digitalt årsmöte 13/2 kl 15.00

Tyvärr känner vi att årets årsmöte behöver hållas digitalt. Länk kommer skickas ut från distriktet. På årsmötet kommer nomineringskommitén till kommunlistan redogöra för sitt förslag och listan fastställas av årsmötet.