Kommundagarna 4-5/2

Välkommen med din anmälan till kommundagarna

Årets kommundagar blir digitala. Det gör det möjligt för fler att anmäla sig. Kontakta Conny Tyrberg innan anmälan. conny.tyrberg@gmail.com

Löpande information och uppdateringar om eventet, programet , information om hur du anmäler dig, hittar du här :https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/innehall/organisationsstod/nationellaevent/kommundagar/kommundagarna2022/anmalan.4.75e44dd417d51f59ce3521.html

Kostnaden för eventet kommer nu att minska från 3500 kr till 300 kr per deltagare. Vi vill att man skall kunna delta minst en av dagarna eller två halvdagar för att delta.