9b Hur vill vi styra och vem vill vi samarbeta med

Bild

10 Hur vill vi styra, vem vill vi samarbeta med.

Centerpartiet ger kraft till varje människa. Vi ser individen som kompetent att fatta goda beslut om hur hen vill leva sitt liv. Centerpartiet är en grön liberal kraft i mitten av svenskpolitik. Vi står för kontinuitet, sans och förnuft, vi har jordnära visioner och pragmatiska lösningar på svåra frågor.

Vi går till val som en självständig grön, social och liberal politisk kraft i mitten av svensk politik. En kraft som vägleds av en obändig tro på att vi kan skapa en ljusare framtid. Vi är förvissade om att även när det ser mörkt ut kan vi gemensamt staka ut en hoppfull väg framåt.

Vi är öppna för samtal kring kloka prioriteringar och lösningar på våra gemensamma utmaningar så länge de grundläggande mänskliga värdena respekteras, så länge individens grundläggande fri och rättigheter inte kränks, då är vi en part i de samtalen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.