Centerpartiet lägger i en högre växel och presenterar en reformagenda för hela Växjö kommun

Bildtext: Tina Sturesson, Andreas Olsson, Thomas Magnusson

 

Vi presenterar nu vårt valprogram för nästa mandatperiod. Centerpartiet i Växjö går till val med ett heltäckande program med en tydlig reformagenda för hur vi vill utveckla hela Växjö kommun. Vi lägger nu i en högre växel och söker väljarnas förtroende att få genomföra vår politik.

Centerpartiet huvudfrågor i valrörelsen är:

  1. Fler jobb och ett bättre företagsklimat ger ökade skatteintäkter och mer resurser till vård, skola och omsorg. Inför servicegaranti, etableringslots, och utöka samarbetet mellan Växjö kommun och våra företag!
  2. Valfriheten i välfärden - Större valfrihet mellan förskolor och skolor med ett utbyggt skolval i hela kommunen. Utökad allmän förskola från 15 till 25 timmar. För att förenkla livspusslet!
  3. Levande landsbygd - Införa landsbygdsråd, bevara mer åkermark i hela kommunen och bygg cykelstråk för att knyta ihop staden och våra tätorter!
  4. Grön Stadsby - En Centervision för framtidens samhällsplanering och byggnation. Ett område som prioriterar människors bästa med utsläppsneutrala hus, närhet till naturen, bra cykel och gångvägar och tillgång till basservice. En kombination av det bästa från stad och land.

För HELA Växjö kommuns bästa!

Läs mer om vad vi vill göra för Växjö kommuns bästa här >>
Ni hittar vårt Valprogram 22-26 i PDF-format här >> , 212.1 kB.