Tafsa inte på Hardemo skola!

75-årsfirande Kumla har begåvat Hardemo med en dålig jubileumsgåva. Kommunen har beslutat om att ta bort två klasser från bygdens skola.

Under årtionden har frågan om skolorna i Kumlas ytterområden återkommit med olika mellanrum. Centerpartiet har alltid hävdat att föräldrar och barn ska ha möjlighet att välja skola i närområdet så länge som möjligt. Rimligt är att barnen kan vara kvar i närområdet till och med årskurs sex.
Detta är en trygghetsfaktor. Därför var vi motståndare till att årskurs sex skulle flyttas till högstadieskolorna. När detta skedde år 2004 varCenterpartiet ensamt om att motsätta sig detta. Det skulle ta tolv år innan majoriteten insåg att det var oklokt att centralisera sexorna. Men förra
höstterminen flyttades de tillbaka.

Nu är dock Kumlas rödblå majoritet på väg att begå ett nytt misstag. Med hänvisning till en tillfällig nedgång i elevunderlaget har man beslutat att årskurs fem och sex i Hardemo skola från och med kommande hösttermin ska flyttas till Stene skola. Detta trots föräldraprotester.

Centerpartiet har ingen ordinarie ledamot i den nämnd som äger frågan, Nämnden för livslångt lärande. Därför har vår fullmäktigegrupp lagt en motion om att beslutet ska rivas upp snarast möjligt. Centerpartiet menar att den tillfälliga nedgången i årskullarna kan lösas genom sammanslagning av årskurser till en mellanstadieklass. Att ha olika årskurser i en gemensam klass skulle på intet sätt vara unikt i grundskolesammanhang.

I ett lokalsamhälle som Hardemo spelar en skola en väsentlig roll. Grundläggande är naturligtvis att skolan erbjuder möjlighet till skolgång i närområdet. På så sätt bidrar skolan till lokalsamhällets attraktivitet och därmed fortlevnad och utveckling. Det beslut som nu fattas är inget annat än
ett slag under bältet på en hel bygd. De styrande Socialdemokraterna och Moderaterna bär ett oerhört tungt ansvar för detta.

Det har talats om att flytten av de aktuella årskurserna skulle vara temporär i avvaktan på nya större årskullar. När ansvarig nämnd skulle besluta om flytten föreslog Per Holm (KD) att flytten skulle vara just temporär. Den rödblå majoriteten avslog detta. Därför kan man befara det värsta inför framtiden.

Från kommunen har man skyllt på att det svårt att rekrytera behörig personal. Detta är inte unikt för Hardemo skola, utan närmast en generell utmaning för skolväsendet. Vi menar att den rödblå majoriteten använder sig av detta argument som illa dolt svepskäl.

Risken är att när man nu börjat knapra in på Hardemo skola, att man fortsätter med detta. Vad blir nästa steg? Det hörs redan att man inom förvaltningen funderar på flytt av årskurs fyra. Vi menar att det är dags att sluta tafsa på Hardemo skola.

Torbjörn Ahlin (C)
Ordförande i Hardemo partiavdelning

Maria Lannhard (C)
Medlem i Hardemo partiavdelning