En skola för alla innebär inte alla i samma skola

Uttalande antaget vid Kumlacenterns årsmöte den 27 februari 2018

Centerpartiet ser idag en tilltagande utveckling mot centralisering och allt större skolenheter i den kommunala skolan. Det är en beklaglig utveckling som ofta döljs under vackra ord om att alla elever skall få lika undervisning.

Detta är en utveckling som vi i Centerpartiet inte ställer oss bakom. För oss står alltid den enskilda skolan i fokus och dess kvalité skall vara hög oavsett vart skolan finns och hur stor den är.

På många håll har små lokala friskolor möjliggjort för föräldrar att behålla och utveckla den lilla skolan när kommunen vänt dem ryggen. I Kommuner där denna valfrihet saknats har skolnedläggningar ”slagit spiken i kistan” i den lokala samhällsutvecklingen för mindre orter.

I alla skolor, liten som stor, står lärarens möjligheter att bedriva en kvalitativ undervisning i fokus. Detta innebär inte alla skolor skall vara lika utan den lilla skolan kan ge utrymme för lokala möjligheter, byggt på lärares och skolledares kompetens och utvecklingskraft.

Centerpartiet har föreslagit en Kompetensutvecklingsgaranti. Vi ser idag ett stort behov av ett tydligt och utökat ansvar för hur lärare och skolledare kontinuerligt under sin karriär ska utvecklas och fortbildas. Lärare och skolledare ska vara garanterade en kvalitativ och relevant kompetensutveckling. Denna kompetensutveckling gäller särskilt för personal på mindre skolor som idag inte alltid får samma möjligheter.

Centerpartiet vill att små skolor skall ges möjlighet att profilera sig tydligare, en allt viktigare punkt i en tid när det fria skolvalet skärper kraven på alla skolor. En profilering skall göras utifrån barnens behov och medarbetarnas vilja att driva skolan framåt. Exempel på profileringar som ska övervägas är engelska, idrott och natur. Profilering av skolorna i Kumla skulle bidra till att göra Kumla till en attraktivare kommun.

För Centerpartiet kommer vi alltid stå upp för den lilla skolan i hela Kumla F-6, den som finns där människor bor. Lokalt i Kumla är vår bestämda åsikt att Hardemo skola skall återgå till att ha årskurs F-6.