Kommunlistan fastställd

Årsmötet fastställde partiets kommunlista inför valet i höst, med Jan Engman på förstaplats.

Centerpartiet i Kumla höll på tisdagskvällen årsmöte.

Talare på årsmötet var riksdagskandidaten Helena Vilhelmsson, Nora. Hon talade om att Centerpartiet går till val bl a på frågan om att stoppa klyvningen av Sverige. Det handlar om att dels skapa arbete åt 300 000 personer som långvarigt varit utanför arbetsmarknaden, dels arbeta för att hela landet blir delaktigt av samhällsutvecklingen. Vilhelmsson framhöll också partiets krav på ökad trygghet för alla, både i form av rättssäkerhet och sjukvård. Dessutom poängterade hon behovet av grön tillväxt för en hållbar utveckling av samhället.

Årsmötet fastställde partiets kommunlista inför valet i höst:

1.Jan Engman, civilingenjör
2. Maria Lannhard, lärare
3. Cristoffer Stockman, tjänsteman
4. Frank Tholfsson, tjänsteperson
5. Magnus Claesson, polis
6. Anna Markström, kanslichef
7. Jonas Andersson Wellermo, tjänsteman
8. Bengt Friman, fd lärare
9. Anette Friman, läkarsekreterare
10. Torbjörn Ahlin, regionråd
11. Nathalie Svärd, företagare
12. Syla Racaj, maskinoperatör
13. Elisabeth Johansson, personlig assistent
14. Per-Arne Mårstad, lantbrukare
15. Helena Larserö, arbetsterapeut
16. Anna-Lena Johansson, arbetsterapeut
17. Vjollca Racaj, undersköterska
18. Thorbjörn Johnson, lantbrukare
19. Ingemar Johansson, lantbrukare
20. Anders Svärd, fd riksdagsman
21. Anders Lannhard, fd lärare
22. Anna Martinson, kyrkomusiker
23. Gudrun Persson, fd banktjänsteman
24. Marie Olsson, kyrkvaktmästare
25. Zitha Ahlin, fd enhetschef
26. Erik Johansson, flygplatstekniker
27. Karl-Erik Pettersson, lantbrukare
28. Monica Gustavsson, pensionär
29. Karin Åkesson, undersköterska


Till ordförande för styrelsen omvaldes Cristoffer Stockman och till vice ordförande Jan Engman. Övriga styrelseledamöter är Per-Arne Mårstad, Torbjörn Ahlin, Maria Lannhard, Anna Markström, Jonas Andersson Wellermo, Frank Tholfsson och Magnus Claesson.


Av årsmötet utsedd pressreferent Torbjörn Ahlin, tel 073-8427454