Kumla kommun bör uppmärksamma den internationella minnesdagen för förintelsen

Vi får aldrig glömma de som föll offer för förintelsen. En sådan minnesdag är till för att vi ska lära av historien och för att uppmärksamma den viktiga kampen för säkerställande av demokrati, rasism och människors lika värde men givetvis mot jämställdhet och diskriminering i Sverige och världen i dag.

Den internationella minnesdagen för Förintelsens offer är en nationell minnesdag i Sverige sedan 1999. Den 27 januari 1945 befriades fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau av de allierade. Då hade redan miljontals lägerfångar förlorat livet i förintelsen.

De onda krafterna existerar varje dag i vår omvärld. Centerpartiet känner oro över att vi ser antidemokratiska krafter mot judar, men även mot andra minoriteter. Pandemin har underblåst en ökning av konspirationsteorier och desinformation, ofta med höger- och vänsterpopulistiska budskap. Vi ser en pågående förvrängning och förnekande av förintelsen i stort. Dessutom ser vi generellt antidemokratiska krafter som försöker härska och söndra inom Europa.

När rykten sprids på sociala medier måste vi reagera och hela tiden vara klarsynta med gott omdöme. Därför är det viktigt att förstå och lära av vår historia. Vi har också ett ansvar att berätta för den yngre generationen.

I grunden är det en demokratifråga där vi politiker och medborgare har ett stort ansvar. Det handlar bland annat om att varje medborgare utövar civilkurage och medmänsklighet i sin vardag.

Centerpartiet sätter sitt hopp bland annat till alla goda krafter inom civila samhällets organisationer i Kumlas kultur- och föreningsliv, församlingar och inte minst till den yngre generationen. Frågorna kan handla om dagsaktuella samhällsfrågor som ett medmänskligt samhälle, mänskliga rättigheter, säkerställandet av demokrati, jämställdhet, olika former av utanförskap, mobbning, diskriminering, främlingsfientlighet, men även övriga hållbarhetsfrågor inom Agenda 2030.

Centerpartiet ser nu enormt kraftiga övergrepp på demokratin i samband med invasionen av Ukraina som än mer tydliggör vikten av frågan. Vi kan helt enkelt inte ta demokratin för givet under 2020-talet!

Samtidigt kan vi konstatera att det krävs en stabil demokratisk plattform i vår omvärld för att kunna arbeta med hållbarhetsfrågor och lösa klimatfrågan på lång sikt, -som faktiskt är en överlevnadsfråga för mänskligheten och vår planet!

Centerpartiet tror att det är just hoppet men även tilliten till varandra som ändå är det viktigaste nu och i framtiden.

Centerpartiet tror därför att politiken och kommun måste tas sin del av ansvaret och bidra med kunskap och information om demokratifrågor i stort, därför bör Kumla kommun uppmärksamma minnesdagen och göra sin röst hörd i sin omvärld.

Yrkande

Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Att inrätta en minnesdag för förintelsen den 27/1 för att kommunen ska bidra med kunskap och information till medborgarna i Kumla.

Frank Tholfsson

Centerpartiet i Kumla